परवानीपुर गाउँ कार्यपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा २७ ओटा मात्रै मुद्दा  दर्ता

परवानीपुर गाउँ कार्यपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा २७ ओटा मात्रै मुद्दा  दर्ता मनोज कुमार शाह, जीतपुर बारा, चैत्र 3 गते बाराको परवानीपुर गाउँपालिका अन्तर्गतको गाउँ कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यालयमा आ.व. ७९/८० मा कुल ११ ओटा मात्रै मुद्दाहरु दर्ता भएको त्यहाँका न्यायिक समिति सचिवालय सदस्य राम कुमार सोनलले स्पर्श खबरलाई जानकारी दिएका छन् । आ.व.७९/८० मा दर्ता…

Read More