न्यायिक समितिमा ९८ वटा मुद्दा दर्ता तथा ५७ वटा मात्रै फर्छ्यौट

न्यायिक समितिमा ९८ वटा मुद्दा दर्ता तथा ५७ वटा मात्रै फर्छ्यौट मनाेज शाह जितपुर बारा माघ २६ गते : जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आ. व. २०७९ / ८० मा जम्मा ४३ ओटा मुद्दा दर्ता गरेकाे थियो। दर्ता भएका मुद्दाहरुमध्ये हालसम्म जम्मा ३५ ओटा मुद्दा मात्रै फर्छ्यौट भएको छ भने ८ ओटा मुद्दा टुङ्गो लगाउन अझै…

Read More